Verkenners

Leeftijd: 14 jaar tot en met 17 jaar

VG’s en Seniors komen tot de essentie van scouting. Ze onderhouden hun scoutingtechnieken en passen ze ook veelvuldig toe zowel tijdens het scoutsjaar als tijdens het hoogtepunt van dat jaar, het zomerkamp.

Er is ook nog altijd plaats voor spelen en het teamworkwordt gestimuleerd om uit te groeien tot een hechte groep. Ook krijgen ze al de kans mee te helpen enkele evenementen (streekbierenavond, prosperpolder) te organiseren om hen zelfstandiger te laten worden.

Dit is ook de leeftijd waarop ze hun echte scoutswet en –belofte mogen doen en krijgen de meesten hun totem om zo volledig in onze scoutsgroep te worden opgenomen.

Leiding